o mnie

 

+48 505.224.737
pantomekkaczor@gmail.com

 

 

 

 

//PL//
Jestem fotografem, bywam również animatorem kultury i edukatorem. Przez wiele lat prowadziłem zajęcia z fotografii dla młodzieży i seniorów.
Jestem współzałożycielem i członkiem redakcji Magazynu Kontakt – papierowego i internetowego magazynu lewicy katolickiej, piszącego m.in. o wykluczeniu, prawach mniejszości i sprawiedliwości społecznej. Działam w Towarzystwie Krajoznawczym Krajobraz.
Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, prasą i wydawnictwami.
Ukończyłem Instytutu Kultury Polskiej UW, studiowałem na warszawskiej Akademii Fotografii.

//EN//
I am a  freelance photographer and educator. I used to work as a photography instructor for youngsters and seniors.
I am a  co-establisher and a photographer in „Magazyn Kontakt” – a paper and online catholic leftist magazine, that writes about exclusion, minority rights and social justice.  
I am also a member of Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz” – an NGO dedicated to conscious tourism, nature and local history.  
I work for NGOs, culture institutions, press, magazines and publishers.
I graduated from Culture Studies at the Institute of Polish Culture and studied at the Akademia Fotografii in Warsaw (Academy of Photography).

Wybrani klienci i współprace / Chosen clients and cooperations:

Biuro Programu Niepodległa
Centrum Innowacji Społecznych „Stocznia”
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
CityTalks
Fundacja Na Miejscu
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Warszawy
Narodowe Centrum Kultury
Portal ngo.pl i warszawa.ngo.pl
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Anna Libera
Karolina Cicha