Konsultacje społeczne

24 inspiracje z Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2019.