Magazyn Kontakt

Magazyn lewicy katolickiej, wyd. Klub Inteligencji Katolickiej.
Wybrane realizacje.

Nr 40/2019, zdjęcia domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie do artykułu Wandy Kaczor pod tytułem: „Utopia szyta na miarę”.
Portret Jadwigi Drużyckiej do wywiadu „Mamy głos!” przeprowadzonego przez Idę Nowak.
Nr 39/2018, portrety bohaterów reportażu Doroty Borodaj pod tytułem: „Z nich zaś największa jest miłość”.
Nr 37/2018, zdjęcia do artykułu Andrzeja Dębowskiego: „Dizajnerzy i rzemieślnicy”.