Przypuszcza

Półprzewodnik po Puszczy Białowieskiej i okolicach, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Warszawa 2018.